Martie Dert

In 1992/93 ben ik als vrijwilligster bij de restauratieafdeling van het ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek) werkzaam geweest. Na een vierjarige opleiding bij het ICN (Instituut Collectie Nederland) in Amsterdam heb ik in 1997 het diploma keramiek- en glasrestauratie behaald. Tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen bij het Rijksmuseum in Amsterdam en bij een zelfstandig restaurator.

Sinds 1997 werk ik als zelfstandig restaurator van aardewerk, albast, emaille, gips, glas, ivoor, keramiek, kristal, plateel, porselein, steengoed, en aanverwante materialen in Hilversum en ben aangesloten bij de vakvereniging ARA (Art Restorers Association).  

Wilt u informatie over conserveren of restaureren van een object, dan kunt u telefonisch of per e-mail een afspraak maken. In een persoonlijk contact kan ik dan met u bespreken wat uw wensen en verwachtingen zijn, wat de mogelijkheden zijn, welke resultaten van verschillende restauratiemethoden verwacht kunnen worden en wat de kosten daarvan zullen zijn.

Dert Restauratie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Vechtstreek onder nummer 32.06.67.17.