De restauratoren Martie & Peter

Door een computercrash en serverfalen zijn helaas veel foto’s van onze albast restauraties verloren gegaan.

Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk de nieuwe albast restauraties in woord en beeld toe te kunnen voegen.