De restauratoren Martie & Peter

Door een computercrash en serverfalen zijn de foto’s van onze been en hoorn restauraties verloren gegaan.

Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk de nieuwe been en hoorn restauraties in woord en beeld toe te kunnen voegen.