De restauratoren Martie & Peter

Door een computercrash en serverfalen zijn helaas veel foto’s van onze emaille restauraties verloren gegaan.

Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk de nieuwe emaille restauraties in woord en beeld toe te kunnen voegen.