Restauratie en conservatie van een aardewerk bord.

Door een computercrash en serverfalen zijn veel foto’s van gedane restauraties verloren gegaan.

Hieronder nog twee afbeeldingen van de restauratie van een aardewerk bord die wij nog hebben kunnen achterhalen.