Restauratie en conservatie van een aardewerk vaas.

(Helaas zijn niet alle foto’s bewaard gebleven na een computercrash en serverfalen)