De restauratoren Martie & Peter

Door een computercrash en serverfalen zijn helaas veel foto’s van onze porselein restauraties verloren gegaan.

Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk de nieuwe porselein restauraties in woord en beeld toe te kunnen voegen.