Restauratie en conservatie van een steengoed pot.

Door een computercrash en serverfalen zijn veel foto’s van steengoed restauraties verloren gegaan.

Hieronder nog twee afbeeldingen van een restauratie van een pot die wij hebben kunnen achterhalen.