Restauratie en conservatie van een kristallen schaal.

(Helaas zijn door een computercrash en serverfalen niet alle foto’s bewaard gebleven)